In this area we are dealing with filtration of all solutions share of solid particles. We separate solid particles in the solution to a 1 micron filter fabric for under this size, we are dealing with filtration membranes.

Sludge supply complete end to minimize the volume of sludge with the maximum drainage for various types of suspensions. This way we minimize the cost to the producer when landfilled.

In these services we offer

Don't hesitate to call us for more information:

Frantisek DOSTAL - technologist
  • Phone: +420 775 750 764
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jiri SOUSEK - construction cheaf
  • Phone: +420 775 750 762
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Daniel ZEDEK - manufacturing manager
  • Phone: +420 775 750 766
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

References

Flotace grafitu

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí nebo při čištění odpadních vod. Separační proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi.

Flotační jednotka pracuje na principu tlakové flotace (DAF) – tj. rozpouštění stlačeného vzduchu v cirkulačním okruhu jednotky a jeho následného uvolnění v hlavní nádrži, čímž vznikne potřebné množství mikrobublinek, které na sebe při cestě k hladině váží hydrofobní - špatně smáčivé částice tzv. flokule, jejichž hustota je nižší než hustota okolního kapalného prostředí. Tyto flokule se shromažďují na hladině a jsou v časových intervalech stírány a odčerpávány do zahušťovací nebo homogenizační nádrže k dalšímu odvodnění nebo zpracování. Hydrofilní, dobře smáčivé složky, které jsou těžší než voda sedimentují ke dnu a jsou odčerpávány.

grafit grafit grafit grafit