wine pressure1wine pressure2foto_lisfoto_lisfoto_lisfoto_lis

Oblasti použití:

Základní dělení

Filtrační lisy dělíme podle velikosti a typu filtračních desek, způsobu uzavírání a technického řešení rámu a vybavení filtračního lisu.

Velikost lisu je charakterizována počtem filtračních desek a délkou jejich strany, která udává velikost lisu. Vyrábíme a dodáváme filtrační lisy s formáty desek:

 
Filtrační lis - rozměr desek
mm
Filtrační plocha
m2
Počet
komor
Tloušťka koláče
mm
Uzavírání lisu Typ vedení Odsun desek vany Ostřik plachetek
mech. hydr. ele. hydr. boční horní ruční mech. aut. ruční mech.
300 0,6-2,3 5-20 15-32 x x x
400 1,5-10 5-40 15-35 x x x x x x x x
470 2-15,5 5-40 15-32 x x x x x x
500 1,5-17,5 5-60 15-32 x x x x x x x
630 5-30 10-60 15-32 x x x x x x x x x
800 12-70 15-100 15-40 x x x x x x x x
1000 30-200 20-120 15-50 x x x x x x x x
1100 50-270 20-120 15-50 x x x x x x
1200 60-300 30-12 15-50 x x x x x x
1500 100-500 50-120 15-50 x x x x x x
mech. - mechanické, hydr. - hydraulické, ele. - elektrické

Filtrační desky vytváří pracovní prostor filtračního lisu - filtrační komory. Filtrační deska je uvnitř komory opatřena profilovaným povrchem, který umožňuje odvod filtrátu do kanálků a následně ven z filtračního lisu.

Dále dělíme filtrační desky podle konstrukce na rámové, komorové a membránové a také podle způsobu odvodu filtrátu na otevřený nebo uzavřený.

Materiál použitý na výrobu filtračních desek je ve většině případů homogenní polypropylen. U membránových filtračních desek je tělo desky z polypropylenu a membrána může být dle charakteru provozního media z PP, EPDM, NBR atd. Dle požadavků technologie může být pro desky a membrány použit i materiál jako např. PVDF, hliník, nerez ocel atd.

Způsob uzavírání filtračních lisů

Mechanické

foto_lis foto_lis

Hydraulické

foto_lis foto_lis

Elektrohydraulické

foto_lis foto_lis

Konstrukce filtračních lisů

s bočním vedením

- provedení s relativně nízkou konstrukční hmotností, možnost ručního odsunu filtračních desek

foto_lis

s horním nosníkem

- masivní konstrukce vhodná zejména pro velké ČOV a výrobní provozy (kaolínky, chemický průmysl, neutralizační stanice atd) ve velikostech lisu 800 až 1500 mm

foto_lis

Výbava filtračních lisů

Rozřazení desek

foto_lis Foto lisy

foto_lis foto_lisfoto_lis

foto_lis foto_lis foto_lis
Okapové vany
Oklep desek

foto_lis

Ostřikovač plachetek

foto_lis foto_lis foto_lis

Profuk středu
Promytí koláče
Sušení koláče
Kyselení plachetek
Ochranné a zabezpečovací prvky

Foto lisy

Řídící a ovládací prvky

aut aut aut

Stanice přítlaku membrán
Výroba, opravy a rekonstrukce